Käftkrossar

7X

img_5752-112245.JPG

Nya CitySkid 7X är en käftkross på lastväxlarram. Byggd för att hantera såväl skandinaviskt berg som armerad betong och asfalt. I grunden en eldriv...

Portafill 7000 IC-R krossar asfalt